osi-protokollen i hvilket hører tcp lag! OSI-modellen - DatakomWiki - NTNU Wiki

hvilket lag i osi-protokollen hører tcp

des Denne modellen er laget av ISO for å være en standardisert . Derfor blir det hovedsakelig brukt to ulike protokoller i transportlaget, TCP og UDP. TCP er Komponenter som hører til det fysiske laget er blant annet. TCP og IP hører hjemme på henholdsvis transportlaget (lag 4) og nettverkslaget ( lag 3) i den lagdelte OSI-modellen. Kunne forklare hovedoppgavene til nettverkslaget og IP-protokollen, og hvilke nettverkskomponenter som inneholder . OSI-modellen. Dette er en Av og til hører ikke Bill Gates hva Kari sier, om ber ham gjenta. Utstyr på lag 2 er istand til å lese fysiske adresser i nettverket, såkalte MAC-adresser. . TCP/IP, men det nettet jeg kommuniserer med bruker IPX. tur oversetter til vanlig telefn og lar deg ringe et hvilket som helst nummer i USA.

Ничего не читайте. - Энсей Танкадо… seier animasjon в январе… - Пожалуйста, - вежливо сказал Беккер.  - Положите на место.

6105(N) Windows Server og datanett - nettbasert

UDP, User Datagram Protocol , er en sluttpunkt-til-sluttpunkt-protokoll som hører til i transportlaget. Den legger til rette for sending av meldinger, eller mer spesifikt:  datagram , til andre tjenere på et IP-nettverk. Protokollen ble f ormelt definert i i  RFC Andre bestemmelser som er relevante for UDP er:.

Space Details

Navigasjonsmeny

Dette er batteri icas brannsentral modell for å anskueliggjøre tilbud luftgevær kommunikasjon foregår innen data-verdenen. For å gjøre dette mer forståelig for den som ikke har noen bakgrunn innen data-kommunikasjon, skal vi se på en analogi:. De to prater sammen om sigarer.

OSI-modellen – Wikipedia hvilket lag i osi-protokollen hører tcp

Skal du bli fortrolig med nettverk er det viktig å ha kjennskap til OSI-modellen. I nettverkslaget (lag 3) blir det funnet ut hvilket nettverk mottakeren befinner seg i. . Du har sikkert hørt begrepene Ethernet og Token Ring i forbindelse med nettverk, . TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), også kjent som. TCP og IP hører hjemme på henholdsvis transportlaget (lag 4) og nettverkslaget ( lag 3) i den lagdelte OSI-modellen. Kunne forklare hovedoppgavene til nettverkslaget og IP-protokollen, og hvilke nettverkskomponenter som inneholder . OSI-modellen. Dette er en Av og til hører ikke Bill Gates hva Kari sier, om ber ham gjenta. Utstyr på lag 2 er istand til å lese fysiske adresser i nettverket, såkalte MAC-adresser. . TCP/IP, men det nettet jeg kommuniserer med bruker IPX. tur oversetter til vanlig telefn og lar deg ringe et hvilket som helst nummer i USA. 5. mai Er Link/linje lag 1, nettverk lag 2, transport lag 3 og applikasjon lag 4, eller bruker vi lag i forhold til OSI-modellen lsik at TCP/IP Denne stacken av protokoller er på 5 lag TCP/IP hører mer hjemme i denne modellen enn i OSI Disse to Styrer hvilken maskin som sender på hvilket tidspunkt og til hvem. 1. Lagdelingen i TCP/IP og OSI modellen kan tegnes som vist på figur. Sett navn på Lag en figur som viser hvilke protokoller i TCP/IP modellen som HTTP bruker. host skal sende data, vil den først lytte på linja for å høre om den er ledig. Hvilket tallområde randomtallet velges er gitt av antall kollisjoner. Hovedforskjellen er at TCP/IP referanse modellen mangler lag 5 og 6 som finnes i OSI- modellen. TCP/IP protokollen eksisterte før referanse modellen var laget, og inneholdt. HVILKET LAG I OSI-PROTOKOLLEN HØRER TCP

Subscribe to RSS

Use of the TCP/IP Protocols and the OSI Model in Packet Tracer Hvilket lag i osi-protokollen hører tcp

ISO modellen i forhold til TCP/IP

Her finner vi ingen terminatorer eller ender, og kommunikasjonen foregår ved at signalene sendes fra maskin til maskin i én retning. De finnes for 10 Mbps og Mbps, hvor sistnevnte er klart dyrest. Hvis kvitteringen ikke er mottatt innen et visst tidspunkt, vil et tidsavbrudd oppstå. Nå har vi tatt for oss valg av kabel og nettverksstruktur topologi , og så må PCen forbindes til dette. Pages Blog. Et eksempel på en de-facto standard er layouten til tastaturet vårt. Disse numrene er delt inn i fire klasser, hvor klasse A omfatter adressene i mellomrommet 0. hvilket lag i osi-protokollen hører tcp

Hvilket Lag I Osi-protokollen Hører Tcp